Datasäkerhet

Användning av personlig information

Vi samlar inte in personupgifter från besökare på webplatsen.

Om spårning och Kakor

Webplatsen använder Google Analytics besökarspårning samt Facebook Pixel, Hubspot, Leadfeeder och LinkedIn insight, som samlar in kakbaserade besökardata för marknadsföring och besökarstatistik.

Du kan justera inställningarna här och du också kan anpassa webläsarens kakainställningar eller använda en webbläsare som blockerar universella spårningskoder.

Innehåll inbäddat från andra webbplatser

Vi använder videorfrån tredjepartswebbplatser som kan använda spårningskakor.