Indoor - Espresso House

Topbox INDOOR-enheter - nå de största kundflödena

Trender och försäljningsplatser på köpcentrumen varierar konstant. De största och bästa kundflödena går via ankarbutikerna. Även förändringar i transportförbindelser eller stadsplanering påverkar centrumen.

Med Topboxhänger du med i förändringarna, och hela verksamheten kan flyttas över en natt till en plats som är mer lönsam.

Med Topbox serviceavtal förbättrar du verksamhetens lönsamhet genom en ökad försäljning och minskade kostnader. I stället för att investera dina pengar i väggar, kan du påbörja verksamheten utan några inledande investeringskostnader.

Att starta ett stort kafé kan kosta hundratusentals euro, men med Topbox kan du starta verksamheten med lägre kostnader, och du är på rätt plats direkt.

wink

En försäljningsenhet med ditt varumärke

Topbox är en helt anpassningsbar popup-enhet som ser ut som ett fast försäljningsställe. Det är en helt självständig och effektiv enhet som framhäver ditt varumärke. Du får enkelt tillgång till vatten och avlopp och annan tilläggsutrustning oberoende av plats.

Den hygieniska och säkra Topbox-enheten öppnas på en minut och blir inbrottssäker vid stängning, och du kan effektivt optimera personalantalet och arbetstiden. Det är enkelt och snabbt att påbörja försäljningen på morgonen och avsluta den på kvällen.

inlove2

Topbox INDOOR– försäljning med alla sinnen

Med Topbox kan du stimulera kundernas alla sinnen. Ett utseende präglat av ditt varumärke, LED-skärmar, doftmaskin och ljudlandskap skapar en helhet som ökar antalet kunder och mångdubblar din försäljning. Du kan även följa upp data om kundflöden och reaktioner i realtid, vilket direkt ger dig en bild av hur försäljningsenheten fungerar.

Topbox serviceavtal är en tydlig helhet som omfattar en färdig försäljningsenhet som planerats helt enligt dina krav. Du får dessutom 36 månaders garanti, montering och utbildning, service och underhåll.