Indoor Unit
looking

Topbox – effektiv försäljning utan inledande investeringskostnader

Med Topbox flyttar du din försäljning till kundflödena. Med de högklassiga, inbrottssäkra och moderna försäljningsenheterna tar du varumärket, försäljning och kundtjänsten till helt nya nivåer.

Med Topbox kan du snabbt reagera på förändringar. När kundflödena förflyttas, flyttas även dina tjänster – bara över en natt.

Med Topbox utomhusenheter betjänar du kunderna effektivt oberoende av plats. Terrassbar, hamburgerställe, sushikök – oavsett vad du vill sälja eller producera så anpassar sig Topbox efter dina behov.

Med Topbox inomhusenheter kan du sälja på köpcentrumens paradplatser. Du kan även prova på olika placeringar och snabbt förflytta dig till en ny plats vid behov.

Topbox serviceavtal: bind inte ditt kapital

Topbox serviceavtal omfattar en färdig enhet planerad efter dina behov för inomhus- eller utomhusbruk. Du kan utöka din verksamhet enkelt och riskfritt. Du binder inte ditt kapital i väggar och kan börja försäljningen snabbt utan inledande investeringskostnader.

Med ett enda tydligt avtal får du 12 månaders garanti, montering och utbildning, service och underhåll.

crossed

Kvalitet, säkerhet och skalbarhet

Alla produkter tillverkas och testas enligt Topbox exakta kvalitetskriterier. Ett högklassigt slutförande och enhetlighet uppnås tack vare en avancerad komponenttillverkning. På så sätt upprätthålls kvalitetsnivån även om tillverkningen skulle skalas upp till en serietillverkning av hundratals enheter.

Enheternas funktionalitet har testats i extrema förhållanden i Finland, vilket innebär att arbetsplatsen alltid är säker. Topbox-enheterna uppfyller kraven i EU-direktiv (bl.a. maskindirektiven) och har CE-märkning. Arbetssäkerhet, ergonomi och myndighetsföreskrifter utgör alltid utgångspunkten för vår produktutveckling.