Låt servicenfölja kunderna

Topbox är en ledande tillverkare av mobila försäljningsenheter med kunder i hela världen.

Topbox-serviceavtal är en finsk innovation som hjälper användare att förbättra sin affärsverksamhets lönsamhet genom en ökad försäljning och minskade kostnader.

boxhead
click-me

Topbox– produktkoncept