Terrassgrillprodukter:

Topbox Terrassgrill

  • Över 300 matportioner per dag
  • Färdig att användas
  • Lätt att öppna och stänga
  • Sparar 2-3 timmars arbetstid varje dag
  • Perfekt arbetsplats – allt inom armlängds avstånd
  • Väderbeständig och inbrottsskyddad
  • Lätt att flytta
  • Från 76 €/dag