Espresso House

Espresso House tror på Topbox försäljningsenheter

Svenska Espresso House är Nordens ledande caféföretag. Man har en hög ambitionsnivå i allt man företar sig: läckra varma och kalla kaffeprodukter, bakelser och maträtter görs från högklassiga råvaror, med yrkesskicklighet och redskap i toppklass.

Vi gick med samma kompromisslöshet in för att utveckla en Topbox INDOOR-försäljningsenhet för Espresso House. Enheten är avsedd för köpcentrum och uppfyller alla strikta funktionalitets- och kvalitetskriterier. Resultatet är en fullt utrustad, självständig satellitenhet som kompletterar försäljningen i de fasta caféerna. Dessa extra försäljningsenheter låter företaget föra fram de viktigaste produkterna mitt i kundflödet, och alltså stå till tjänst just där kunderna finns. Det enda som krävs är ett eluttag, eftersom försäljningsenheten innehåller allt du behöver såsom eget integrerat vatten- och avloppssystem.

De första mobila enheterna har nu öppnats i Rovaniemi och Tammerfors. Resultaten har varit goda och satellitenheterna har givit Espresso House tillgång till försäljningsställen där det inte vore möjligt eller lönsamt att starta ett fast café. I Rovaniemi placerades den extra försäljningspunkten i ett köpcentrum i närheten av det fasta caféet, och i Tammerfors finns en popup-enhet på andra våningen i köpcentret Ratina, dvs. i samma köpcentrum som det fasta försäljningsstället.

Topbox försäljningsenheter är lätta att flytta. Det innebär att du kan testa olika försäljningsställen och reagera på eventuella förändringar i kundflödet genom att snabbt byta plats. Det går snabbt att öppna och inbrottssäkert stänga enheten, och enheten gör det också möjligt att enkelt optimera kapaciteten och planera öppethållningstiderna. Målsättningen är att det ska vara möjligt att rentav fördubbla ett enskilt cafés omsättning med hjälp av satellitenheter.

Espresso House’s mobila försäljningsenheter är utrustade med apparater för tillredning av alla kaffeprodukter, uppvärmningsanordningar för bageriprodukter samt kassasystem och eget integrerat vattensystem – alltså allt som behövs för försäljning av högklassiga caféprodukter, i en kompakt förpackning.

Nästa steg i utvecklingen är att Espresso House’s enheter förses med system för sinnesmarknadsföring och uppföljning av kundflöden. Därigenom blir det möjligt att nå nya höjder både när det gäller att locka kunder och samla in data om enhetens effektivitet.